Create an Account

Shopping cart

Close

No products in the cart.

โอ .. วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย .. จงฟังพระวจนะซึ่ง .. พระเยโฮวาห์ตรัสกับเจ้า
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า .. อย่าเรียนรู้ . วิถีทาง . แห่งบรรดาประชาชาติหรือ .. อย่าคร้ามกลัว .
เพราะ .. หมายสำคัญของท้องฟ้าตามที่ .. บรรดาประชาชาติคร้ามกลัว . นั้น .

เยเรมีย์ 10:1-2 KJV

Deerdea

สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับใช้งานส่วนตัวเท่านั้น
||| ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ |||

Copyright © 2016 Deerdea . All right reserved

Tags: , , , , , , , , , , , ,
Back to Top